Счетоводни услуги и консултации
Регистрация и промяна на фирми
Виртуален офис

Абонаментни счетоводни услуги

"Норн Консулт" предлага цялостни решения за счетоводно обслужване, както на фирми така и на физически лица. Независимо от размера и дейността на Вашия бизнес, ние можем да предложим счетоводно обслужване специално разработено за Вашата организация, съобразено както с всички Ваши изисквания, така и с особеностите  в организацията на Вашия бизнес. Можете да използвате нашите услуги, както на абонаментен план, така и еднократно - според възникнала за момента необходимост. Независимо от бранша в който се развива Вашият бизнес, "Норн Консулт" може да бъде ваш доверен партньор, предоставяйки за Вас:

 • Изготвяне на цялостна данъчно-счетоводна политика, съобразена, както с дейността на предприятието, така и с индивидуалните изисквания на клиента.
 • Вземане и доставяне на документи от офис на клиента.
 • Водене на счетоводни регистри, съгласно изискванията на Националните и Международни счетоводни стандарти.
 • Контрол за съответствие на счетоводните документи със Законодателството на Република България.
 • Изготвяне на справка декларации, VIES декларации, дневници по ЗДДС и подаването им в НАП.
 • Изготвяне и обработка на трудови договори, документи, декларации и други, свързани с трудовото и осигурително законодателство.
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни и други задължения към бюджета.
 • Обработка болнични листове и обявяването им в НОИ.
 • Изготвяне на Годишни финансови отчети съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти.
 • Изготвяне и подаване на Годишни данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ и чл.92 от ЗКПО.
 • Изготвяне и подаване в НСИ на Годишни отчети за дейността на предприятието.
 • Изготвяне на вторични счетоводни документи, справки и отчети за целите на управлението.
 • Представителство пред органите на НАП, НОИ, НСИ и Търговски регистър към Агенция по вписванията.
 • Счетоводни и данъчни консултации.
 • Изготвяне на документи за кандидатстване за банкови кредити, оперативен и/или финансов лизинг.

Еднократни счетоводни услуги

 • Изготвяне на Годишни данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ и чл.92 от ЗКПО.
 • Счетоводни и данъчни консултации.
 • Еднократно осчетоводяване на документация и информация съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти.
 • Изготвяне на трудови договори и анекси към тях.
 • Обработка на заплати и изготвяне на ведомости.
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни и всички други задължения към бюджета.
 • Изготвяне на документи и файлове за болнични листове.
 • Изготвяне на Годишни финансови отчети съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти.
 • Изготвяне на справки и документи по искане на клиента.
 • Изготвяне на документи за кандидатстване за банкови кредити, оперативен и/или финансов лизинг.

Счетоводна къща "Норн Консулт" предлага и други услуги неописани тук. Ако имате въпрос или желаете да получите оферта, моля свържете се нас, като използвате приложената форма за контакт или се обадете на посочения телефон.

© 2022 Норн Консулт. Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.