Счетоводни услуги и консултации
Регистрация и промяна на фирми
Виртуален офис

Калкулатор самоосигуряващи се лица

Изчисти полетата
С този калкулатор можете да изчислите размера на всички осигурителни вноски на Самоосигуряващите се лица. За точно изчисление е необходимо да попълните всички полета. За да избегнем внасяне на заблуда, сме разработили калкулатора да изчислява автоматично минималния и максималния размер на осигурителния доход за страната. При въвеждане на сума по малка от минималния или по-голяма от максималния осигурителен доход, всички дължими осигуровки ще бъдат изчислени според законово установените минимум и максимум, а не според въведената в полето "Възнаграждение" сума. Нашият калкулатор изчислява дължимите осигуровки съгласно действащото законодателство и заложените в него параметри. Въпреки това, изчисления резултат има само информативен характер. За точно определяне на дължимите от Вас осигурителни вноски, следва да се консултирате с вашият счетоводител или да проверите своите задължения в съответния офис на Национална Агенция по Приходите.
За да не забавим вашият мобилен апарат, калкулаторът е достъпен само в пълната версия на сайта.
© 2022 Норн Консулт. Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.