Счетоводни услуги и консултации
Регистрация и промяна на фирми
Виртуален офис
  • Начало
  • Полезно
  • Банкови сметки на НАП
Всички плащания за данъци и други приходи към централния бюджет, както и плащанията за социално–осигурителните фондове към НОИ, здравно-осигурителните вноски към НЗОК и ДЗПО, се превеждат от задължените лица по съответните банкови сметки. Кодовете за вид на плащането са както следва:

Данъци и други приходи за централния бюджет110000
Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДОО, Ф ГВРС и УчПФ551111
Здравноосигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за НЗОК561111
Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДЗПО 581111

ТД на НАП София-град

Банка: "Обединена Българска Банка" АД
BIC код: UBBSBGSFСметки за приходите на централния бюджет
офис ЦЕНТЪР
BG53UBBS88888188844300
офис СЕРДИКА
BG70UBBS88888188843800
офис ИЗТОК
BG19UBBS88888188845300
офис НАДЕЖДА
BG37UBBS88888188844200
офис КРАСНО СЕЛО
BG84UBBS88888188845100
офис ОБОРИЩЕ
BG36UBBS88888188844800
офис КРАСНА ПОЛЯНА
BG86UBBS88888188843900
офис МЛАДОСТ
BG69UBBS88888188844400
офис ВИТОША
BG04UBBS88888188844600
офис ЛЮЛИН
BG52UBBS88888188844900
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG17UBBS88888588845400
Сметка за приходите за НЗОК
BG77UBBS88888688845500
Сметка за ДЗПО
BG23UBBS88888892830100
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG09UBBS88883322943300

ТД на НАП София-Град СДО

Банка: "Обединена Българска Банка" АД
BIC код: UBBSBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG54UBBS88888188843700
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG04UBBS88888588843500
Сметка за приходите за НЗОК
BG64UBBS88888688843600
Сметка за ДЗПО
BG03UBBS88888822943900
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG24UBBS88883322944000

ТД на НАП София-Град ГДО

Банка: "Централна Кооперативна банка" АД
BIC код: CECBBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG47CECB979081669814F7
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG70CECB97908566981402
Сметка за приходите за НЗОК
BG17CECB97908666981402
Сметка за ДЗПО
BG62CECB97908866981400
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG67CECB97903366981400
Сметка за дивидент за държавата и вноски от 50% от наемите в полза на държавата
BG20CECB979081669814F8

ТД на НАП София, офис "София Област"

Банка: "Обединена Българска Банка" АД
BIC код: UBBSBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG59UBBS88888188840700
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG57UBBS88888588840800
Сметка за приходите за НЗОК
BG20UBBS88888688840900
Сметка за ДЗПО
BG27UBBS88888888841000
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG09UBBS88883322943300

ТД на НАП София, офис "Благоевград"

Банка: "Инвест Банк" АД
BIC код: IORTBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG47IORT80488187372400
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG29IORT80488587372400
Сметка за приходите за НЗОК
BG73IORT80488687372400
Сметка за ДЗПО
BG64IORT80488887372400
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG69IORT80483387372400

ТД на НАП София, офис "Кюстендил"

Банка: "Интернешънъл Асет Банк" АД
BIC код: IABGBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG66IABG74908100782200
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG60IABG74908500357900
Сметка за приходите за НЗОК
BG23IABG74908600358000
Сметка за ДЗПО
BG46IABG74908800358200
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG84IABG74903300357800

ТД на НАП София, офис "Перник"

Банка: "Обединена Българска Банка" АД
BIC код: UBBSBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG24UBBS88888188842300
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG22UBBS88888588842400
Сметка за приходите за НЗОК
BG82UBBS88888688842500
Сметка за ДЗПО
BG76UBBS88888813500800
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG09UBBS88883322943300

ТД на НАП Бургас

Банка: "Инвест Банк" АД
BIC код: IORTBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG28IORT80488188800000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG10IORT80488588800000
Сметка за приходите за НЗОК
BG54IORT80488688800000
Сметка за ДЗПО
BG45IORT80488888800000
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG50IORT80483388800000

ТД на НАП Бургас, офис "Сливен"

Банка: "Инвест Банк" АД
BIC код: IORTBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG70IORT80488134736100
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG52IORT80488534736100
Сметка за приходите за НЗОК
BG96IORT80488634736100
Сметка за ДЗПО
BG87IORT80488834736100
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG92IORT80483334736100

ТД на НАП Бургас, офис "Ямбол"

Банка: "Обединена Българска Банка" АД
BIC код: UBBSBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG71UBBS88888188843200
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG69UBBS88888588843300
Сметка за приходите за НЗОК
BG32UBBS88888688843400
Сметка за ДЗПО
BG89UBBS88888893605300
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG18UBBS88883322802100

ТД на НАП Варна

Банка: "Инвест Банк" АД
BIC код: IORTBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG28IORT73778100310000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG08IORT73778500350000
Сметка за приходите за НЗОК
BG03IORT73778600360000
Сметка за ДЗПО
BG90IORT73778800380000
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG66IORT73773300310003

ТД на НАП Варна, офис "Добрич"

Банка: "Обединена Българска Банка" АД
BIC код: UBBSBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG74UBBS88888188841400
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG72UBBS88888588841500
Сметка за приходите за НЗОК
BG35UBBS88888688841600
Сметка за ДЗПО
BG57UBBS88888815190300
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG55UBBS88883322799300

ТД на НАП Варна, офис "Разград"

Банка: "Инвест Банк" АД
BIC код: IORTBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG59IORT80488188800800
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG41IORT80488588800800
Сметка за приходите за НЗОК
BG85IORT80488688800800
Сметка за ДЗПО
BG76IORT80488888800800
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG81IORT80483388800800

ТД на НАП Варна, офис "Русе"

Банка: "Обединена Българска Банка" АД
BIC код: UBBSBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG72UBBS88888188842600
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG70UBBS88888588842700
Сметка за приходите за НЗОК
BG33UBBS88888688842800
Сметка за ДЗПО
BG11UBBS88888893584200
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG26UBBS88883322797300

ТД на НАП Варна, офис "Силистра"

Банка: "Инвест Банк" АД
BIC код: IORTBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG32IORT80478150190000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG51IORT80478550012600
Сметка за приходите за НЗОК
BG14IORT80478650012700
Сметка за ДЗПО
BG37IORT80478850012900
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG23IORT80473310011800

ТД на НАП Варна, офис "Търговище"

Банка: "Инвест Банк" АД
BIC код: IORTBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG17IORT80488114291200
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG96IORT80488514291200
Сметка за приходите за НЗОК
BG43IORT80488614291200
Сметка за ДЗПО
BG34IORT80488814291200
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG39IORT80483314291200

ТД на НАП Варна, офис "Шумен"

Банка: "Инвест Банк" АД
BIC код: IORTBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG51IORT80488187370000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG33IORT80488587370000
Сметка за приходите за НЗОК
BG77IORT80488687370000
Сметка за ДЗПО
BG68IORT80488887370000
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG73IORT80483387370000

ТД на НАП Велико Търново

>
Банка: "Инвест Банк" АД
BIC код: IORTBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG73IORT80438110001000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG18IORT80438525000000
Сметка за приходите за НЗОК
BG12IORT80438626000000
Сметка за ДЗПО
BG97IORT80438828000000
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG31IORT80433310020000

ТД на НАП Велико Търново, офис "Видин"

Банка: "Инвест Банк" АД
BIC код: IORTBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG42IORT80488187375400
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG24IORT80488587375400
Сметка за приходите за НЗОК
BG68IORT80488687375400
Сметка за ДЗПО
BG59IORT80488887375400
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG64IORT80483387375400

ТД на НАП Велико Търново, офис "Враца"

Банка: "Инвест Банк" АД
BIC код: IORTBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG52IORT80488187369400
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG34IORT80488587369400
Сметка за приходите за НЗОК
BG78IORT80488687369400
Сметка за ДЗПО
BG69IORT80488887369400
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG74IORT80483387369400

ТД на НАП Велико Търново, офис "Габрово"

Банка: "Обединена Българска Банка" АД
BIC код: UBBSBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG26UBBS88888188841100
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG24UBBS88888588841200
Сметка за приходите за НЗОК
BG84UBBS88888688841300
Сметка за ДЗПО
BG73UBBS88888893682800
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG08UBBS88883322798400

ТД на НАП Велико Търново, офис "Ловеч"

Банка: "Инвест Банк" АД
BIC код: IORTBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG65IORT80468100407600
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG69IORT80468500084000
Сметка за приходите за НЗОК
BG32IORT80468600084100
Сметка за ДЗПО
BG55IORT80468800084300
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG63IORT80463310083200

ТД на НАП Велико Търново, офис "Монтана"

Банка: "Обединена Българска Банка" АД
BIC код: UBBSBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG73UBBS88888188842000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG71UBBS88888588842100
Сметка за приходите за НЗОК
BG34UBBS88888688842200
Сметка за ДЗПО
BG09UBBS88888893779400
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG83UBBS88883322801900

ТД на НАП Велико Търново, офис "Плевен"

Банка: "Инвест Банк" АД
BIC код: IORTBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG17IORT73808137550000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG38IORT73808535557500
Сметка за приходите за НЗОК
BG98IORT73808635557600
Сметка за ДЗПО
BG24IORT73808835557800
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG58IORT73803335550100

ТД на НАП Пловдив

Банка: "Инвест Банк" АД
BIC код: IORTBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG91IORT73758151000000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG39IORT73758550001900
Сметка за приходите за НЗОК
BG02IORT73758650002000
Сметка за ДЗПО
BG25IORT73758850002200
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG94IORT73753350002503

ТД на НАП Пловдив, офис "Кърджали"

Банка: "Обединена Българска Банка" АД
BIC код: UBBSBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG25UBBS88888188841700
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG23UBBS88888588841800
Сметка за приходите за НЗОК
BG83UBBS88888688841900
Сметка за ДЗПО
BG87UBBS88888806840000
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG72UBBS88883322798800

ТД на НАП Пловдив, офис "Пазарджик"

Банка: "Инвест Банк" АД
BIC код: IORTBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG97IORT80488187371500
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG79IORT80488587371500
Сметка за приходите за НЗОК
BG26IORT80488687371500
Сметка за ДЗПО
BG17IORT80488887371500
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG22IORT80483387371500

ТД на НАП Пловдив, офис "Смолян"

Банка: "Инвест Банк" АД
BIC код: IORTBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG86IORT80198100730100
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG19IORT80198500080500
Сметка за приходите за НЗОК
BG79IORT80198600080600
Сметка за ДЗПО
BG05IORT80198800080800
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG39IORT80193300451400

ТД на НАП Пловдив, офис "Стара Загора"

Банка: "Обединена Българска Банка" АД
BIC код: UBBSBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG23UBBS88888188842900
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG21UBBS88888588843000
Сметка за приходите за НЗОК
BG81UBBS88888688843100
Сметка за ДЗПО
BG35UBBS88888823914100
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG32UBBS88883322803400

ТД на НАП Пловдив, офис "Хасково"

Банка: "Инвест Банк" АД
BIC код: IORTBGSFСметка за приходите на централния бюджет
BG96IORT80488187372100
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG78IORT80488587372100
Сметка за приходите за НЗОК
BG25IORT80488687372100
Сметка за ДЗПО
BG16IORT80488887372100
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG21IORT80483387372100
© 2023 Норн Консулт. Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.