Постоянна промоция при предплащане

Описание на промоцията:

Настоящата промоция е без краен срок на валидност и важи за всички клиенти със сключен договор за счетоводно обслужване.

 

Условия на промоцията:

  • При предплащане на дължимата такса за 6 месеца получавате отстъпка в размер на 10% от стойността на месечната такса за всеки от предплатените месеци.
  • При предплащане на дължимата такса за 12 месеца получавате отстъпка в размер на 25% от стойността на месечната такса за всеки от предплатените месеци.

 

Начин на активиране на промоцията:

Свържете се с нас за да активираме промоцията съгласно вашето желание.