Счетоводна къща "Норн Консулт" предлага цялостни решения за абонаментно и еднократно счетоводно обслужване, данъчна защита, управление на личен състав, регистрация и закриване на фирми, изчисляване на пенсии, данъчни и счетоводни консултации, консултации относно пенсионно и здравно осигуряване и други.

Нашата дейност е съобразена с актуалните изисквания и последните изменения в нормативната уредба и законодателството на Република България. Следвайки стремежа си, да предлагаме качествени счетоводни услуги, ние се грижим индивидуално за всеки наш клиент, като вземаме в предвид спецификата на всяка извършвана дейност и предлагайки иновативни решения за всеки въпрос.

В условията на икономическа криза, намаляването на разходите е необходимост за всеки бизнес. Предоставянето на счетоводството на външна фирма, е един от успешните начини за това, осигурявайки пълно спокойствие и освобождаване на ресурси - така необходими за развитие и поддръжка на всеки бизнес.

Доверявайки се на нашата прецизна помощ, вие получавате счетоводна услуга на високо ниво изготвена специално за Вас и Вашата дейност, прецизен договор, осигуряващ Вашето спокойствие и професионални съвети, и решения за всеки възникнал въпрос.