Регистрация на фирми:

  • Цялостна регистрация на фирми - ООД; ЕООД; ЕТ и всички други форми предвидени в Закона.
  • Оформяне на документи относно регистрация, пререгистрация, закриване и/или промяна на данни на фирми.
  • Промяна на данни и/или закриване на фирми.
  • Консултации и съвети относно регистрация, пререгистрация, промяна на данни и/или закриване на фирми.
  • Изготвяне на нужната документация за регистриране на фирми.