От 1 март 2014г. влизат в сила следните изменения в банковите сметки и кодовете за вид плащане: Закриват се всички съществуващи банкови сметки за администрирани от НАП приходи за ЦБ, НОИ и НЗОК и приложимият за тях код за вид плащане.

Кодове в сила от 01.03.2014г.:

  • Данъци и други приходи за централния бюджет - 110000

  • Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДОО, Ф ГВРС и УчПФ - 551111

  • Здравноосигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за НЗОК - 561111

  • Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДЗПО - 581111

Нови Банкови сметки на НАП в сила от 01.11.2016г.:

ТД на НАП София-Град

Банка: СИБАНК АД
BIC код: BUIBBGSF


Сметки за приходите на централния бюджет
офис ЦЕНТЪР
BG72BUIB98888188844300
офис СЕРДИКА
BG89BUIB98888188843800
офис ИЗТОК
BG38BUIB98888188845300
офис ПОДУЯНЕ
BG22BUIB98888188845200
офис ИЛИНДЕН
BG24BUIB98888188844000
офис НАДЕЖДА
BG56BUIB98888188844200
офис КРАСНО СЕЛО
BG06BUIB98888188845100
офис ВЪЗРАЖДАНЕ
BG07BUIB98888188844500
офис ОБОРИЩЕ
BG55BUIB98888188844800
офис КРАСНА ПОЛЯНА
BG08BUIB98888188843900
офис МЛАДОСТ
BG88BUIB98888188844400
офис ВИТОША
BG23BUIB98888188844600
офис ЛЮЛИН
BG71BUIB98888188844900
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG36BUIB98888588845400
Сметка за приходите за НЗОК
BG96BUIB98888688845500
Сметка за ДЗПО
BG42BUIB98888892830100
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG28BUIB98883322943300

ТД на НАП София-Град СДО

Банка: СИБАНК АД
BIC код: BUIBBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG73BUIB98888188843700
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG23BUIB98888588843500
Сметка за приходите за НЗОК
BG83BUIB98888688843600
Сметка за ДЗПО
BG22BUIB98888822943900
Сметка за принудително събиране на публични вземания
ВG43BUIB98883322944000

ТД на НАП София-Град ГДО

Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
BIC код: CECBBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG47CECB979081669814F7
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG70CECB97908566981402
Сметка за приходите за НЗОК
BG17CECB97908666981402
Сметка за ДЗПО
BG62CECB97908866981400
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG67CECB97903366981400
Сметка за дивидент за държавата и вноски от 50% от наемите в полза на държавата
BG20CECB979081669814F8

ТД на НАП София, офис "София Област"

Банка: СИБАНК АД
BIC код: BUIBBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG78BUIB98888188840700
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG76BUIB98888588840800
Сметка за приходите за НЗОК
BG39BUIB98888688840900
Сметка за ДЗПО
BG46BUIB98888888841000
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG28BUIB98883322943300

ТД на НАП София, офис "Благоевград"

Банка: ИНВЕСТБАНК АД
BIC код: IORTBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG47IORT80488187372400
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG29IORT80488587372400
Сметка за приходите за НЗОК
BG73IORT80488687372400
Сметка за ДЗПО
BG64IORT80488887372400
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG69IORT80483387372400

ТД на НАП София, офис "Кюстендил"

Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
BIC код: IABGBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG66IABG74908100782200
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG60IABG74908500357900
Сметка за приходите за НЗОК
BG23IABG74908600358000
Сметка за ДЗПО
BG46IABG74908800358200
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG84IABG74903300357800

ТД на НАП София, офис "Перник"

Банка: СИБАНК АД
BIC код: BUIBBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG43BUIB98888188842300
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG41BUIB98888588842400
Сметка за приходите за НЗОК
BG04BUIB98888688842500
Сметка за ДЗПО
BG90BUIB78378813500800
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG48BUIB78373322802200

ТД на НАП Бургас

Банка: ИНВЕСТБАНК АД
BIC код: IORTBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG28IORT80488188800000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG10IORT80488588800000
Сметка за приходите за НЗОК
BG54IORT80488688800000
Сметка за ДЗПО
BG45IORT80488888800000
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG50IORT80483388800000

ТД на НАП Бургас, офис Сливен

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
BIC код: UNCRBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG26UNCR70008121463991
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG14UNCR70008521463980
Сметка за приходите за НЗОК
BG20UNCR70008621463985
Сметка за ДЗПО
BG74UNCR96608812017019
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG71UNCR70003319316870

ТД на НАП Бургас, офис Ямбол

Банка: СИБАНК АД
BIC код: BUIBBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG90BUIB98888188843200
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG88BUIB98888588843300
Сметка за приходите за НЗОК
BG51BUIB98888688843400
Сметка за ДЗПО
BG42BUIB78998893605300
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG68BUIB78993322802100

ТД на НАП Варна

Банка: ИНВЕСТ БАНК АД
BIC код: IORTBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG28IORT73778100310000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG08IORT73778500350000
Сметка за приходите за НЗОК
BG03IORT73778600360000
Сметка за ДЗПО
BG90IORT73778800380000
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG66IORT73773300310003

ТД на НАП Варна, офис "Добрич"

Банка: СИБАНК АД
BIC код: BUIBBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG93BUIB98888188841400
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG91BUIB98888588841500
Сметка за приходите за НЗОК
BG54BUIB98888688841600
Сметка за ДЗПО
BG16BUIB78778815190300
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG14BUIB78773322799300

ТД на НАП Варна, офис "Разград"

Банка: ИНВЕСТБАНК АД
BIC код: IORTBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG59IORT80488188800800
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG41IORT80488588800800
Сметка за приходите за НЗОК
BG85IORT80488688800800
Сметка за ДЗПО
BG76IORT80488888800800
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG81IORT80483388800800

ТД на НАП Варна, офис "Русе"

Банка: СИБАНК АД
BIC код: BUIBBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG91BUIB98888188842600
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG89BUIB98888588842700
Сметка за приходите за НЗОК
BG52BUIB98888688842800
Сметка за ДЗПО
BG37BUIB71148893584200
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG52BUIB71143322797300

ТД на НАП Варна, офис "Силистра"

Банка: ИНВЕСТ БАНК АД
BIC код: IORTBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG32IORT80478150190000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG51IORT80478550012600
Сметка за приходите за НЗОК
BG14IORT80478650012700
Сметка за ДЗПО
BG37IORT80478850012900
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG23IORT80473310011800

ТД на НАП Варна, офис "Търговище"

Банка: ИНВЕСТБАНК АД
BIC код: IORTBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG17IORT80488114291200
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG96IORT80488514291200
Сметка за приходите за НЗОК
BG43IORT80488614291200
Сметка за ДЗПО
BG34IORT80488814291200
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG39IORT80483314291200

ТД на НАП Варна, офис "Шумен"

Банка: ИНВЕСТБАНК АД
BIC код: IORTBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG51IORT80488187370000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG33IORT80488587370000
Сметка за приходите за НЗОК
BG77IORT80488687370000
Сметка за ДЗПО
BG68IORT80488887370000
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG73IORT80483387370000

ТД на НАП Велико Търново

Банка: ИНВЕСТ БАНК АД
BIC код: IORTBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG73IORT80438110001000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG18IORT80438525000000
Сметка за приходите за НЗОК
BG12IORT80438626000000
Сметка за ДЗПО
BG97IORT80438828000000
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG31IORT80433310020000

ТД на НАП Велико Търново, офис "Видин"

Банка: ИНВЕСТБАНК АД
BIC код: IORTBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG42IORT80488187375400
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG24IORT80488587375400
Сметка за приходите за НЗОК
BG68IORT80488687375400
Сметка за ДЗПО
BG59IORT80488887375400
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG64IORT80483387375400

ТД на НАП Велико Търново, офис "Враца"

Банка: ИНВЕСТБАНК АД
BIC код: IORTBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG52IORT80488187369400
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG34IORT80488587369400
Сметка за приходите за НЗОК
BG78IORT80488687369400
Сметка за ДЗПО
BG69IORT80488887369400
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG74IORT80483387369400

ТД на НАП Велико Търново, офис "Габрово"

Банка: СИБАНК АД
BIC код: BUIBBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG45BUIB98888188841100
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG43BUIB98888588841200
Сметка за приходите за НЗОК
BG06BUIB98888688841300
Сметка за ДЗПО
BG92BUIB98888893682800
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG27BUIB98883322798400

ТД на НАП Велико Търново, офис "Ловеч"

Банка: ИНВЕСТ БАНК АД
BIC код: IORTBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG65IORT80468100407600
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG69IORT80468500084000
Сметка за приходите за НЗОК
BG32IORT80468600084100
Сметка за ДЗПО
BG55IORT80468800084300
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG63IORT80463310083200

ТД на НАП Велико Търново, офис "Монтана"

Банка: СИБАНК АД
BIC код: BUIBBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG92BUIB98888188842000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG90BUIB98888588842100
Сметка за приходите за НЗОК
BG53BUIB98888688842200
Сметка за ДЗПО
BG35BUIB78908893779400
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG12BUIB78903322801900

ТД на НАП Велико Търново, офис "Плевен"

Банка: ИНВЕСТ БАНК АД
BIC код: IORTBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG17IORT73808137550000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG38IORT73808535557500
Сметка за приходите за НЗОК
BG98IORT73808635557600
Сметка за ДЗПО
BG24IORT73808835557800
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG58IORT73803335550100

ТД на НАП Пловдив

Банка: ИНВЕСТ БАНК АД
BIC код: IORTBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG91IORT73758151000000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG39IORT73758550001900
Сметка за приходите за НЗОК
BG02IORT73758650002000
Сметка за ДЗПО
BG25IORT73758850002200
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG94IORT73753350002503

ТД на НАП Пловдив, офис "Кърджали"

Банка: СИБАНК АД
BIC код: BUIBBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG44BUIB98888188841700
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG42BUIB98888588841800
Сметка за приходите за НЗОК
BG05BUIB98888688841900
Сметка за ДЗПО
BG67BUIB78978806840000
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG52BUIB78973322798800

ТД на НАП Пловдив, офис "Пазарджик"

Банка: ИНВЕСТБАНК АД
BIC код: IORTBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG97IORT80488187371500
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG79IORT80488587371500
Сметка за приходите за НЗОК
BG26IORT80488687371500
Сметка за ДЗПО
BG17IORT80488887371500
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG22IORT80483387371500

ТД на НАП Пловдив, офис "Смолян"

Банка: ИНВЕСТ БАНК АД
BIC код: IORTBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG86IORT80198100730100
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG19IORT80198500080500
Сметка за приходите за НЗОК
BG79IORT80198600080600
Сметка за ДЗПО
BG05IORT80198800080800
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG39IORT80193300451400

ТД на НАП Пловдив, офис "Стара Загора"

Банка: СИБАНК АД
BIC код: BUIBBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG42BUIB98888188842900
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG40BUIB98888588843000
Сметка за приходите за НЗОК
BG03BUIB98888688843100
Сметка за ДЗПО
BG23BUIB79008823914100
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG20BUIB79003322803400

ТД на НАП Пловдив, офис "Хасково"

Банка: ИНВЕСТБАНК АД
BIC код: IORTBGSF


Сметка за приходите на централния бюджет
BG96IORT80488187372100
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ
BG78IORT80488587372100
Сметка за приходите за НЗОК
BG25IORT80488687372100
Сметка за ДЗПО
BG16IORT80488887372100
Сметка за принудително събиране на публични вземания
BG21IORT80483387372100