Тук ще намерите полезна информация, както и различни калкулатори, разработени от нас за да бъдат в помощ на всички потребители. Чрез нашите калкулатори можете да изчислите размера на осигуровките, които следва да бъдат платени съгласно законодателството на Република България. Предлагаме Ви калкулатор, както за осигуровки при трудов договор, така и за осигуровки при самоосигуряващи се лица. Получените резултати са само информативни и не могат да бъдат използвани при възникнали съдебни и/или други спорове. "Норн Консулт" ЕООД, не носи отговорност за евентуални разлики между резултатите получени чрез калкулатора и реално платените и/или удържани (изискани) осигурителни вноски. Информацията от сайта не може да бъде използвана като доказателство в съда или друга инстанция.

При възникнали неясноти и/или разлики, моля свържете се с нас, и/или с Вашият счетоводител за точно пресмятане на Вашите осигурителни вноски, за да бъде избегнато налагането на глоби и лихви от страна на отговорните държавни институции.